Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu
Mentörlük Programları

Gençler için Sosyal Girişimcilik Mentorlük Programı

Ankara’da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmak ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı, bu amaçla Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatmıştır.  Program ile  üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yetenek setlerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedeflenmektedir. 12 Nisan 2019- 11 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Mayıs ve Ekim ayları arasında mentor görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Başvuru Dönemi: 29.04.2019 - 11.10.2019

-

TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı 2019

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası verileri ile 2017 ve 2018 Yılı mentorluk programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut “mentor havuzu”nun genişletilmesi ve fikir aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Teknoloji Ticarileştirme” başlığı altında mentorluk programı oluşturulmuştur.

 

TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden, etkin girişimci ve mentorluk süreçleri kurgulanmıştır. Tüm kadın girişimcilere açık programlar kapsamında girişimcinin bulunduğu her aşama için farklı mentorluk yaklaşımı benimsenmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, hedefe yönelik en doğru eşleştirme Ajans uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilirken, mentorluk seansları sonunda girişimciler mentorları tarafından birçok farklı programa yönlendirilebilmektedir.

 

 

Takvim

Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)

Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019

Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

 

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (https://www.girisimci.ankaraka.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programa katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59’dur.

 

İletişim

Program ile ilgili program sorumlusu Şeref Furkan CEYLAN (sfceylan@ankaraka.org.tr) ile irtiabata geçebilirsiniz.

 

Başvuru Dönemi: 18.04.2019 - 31.12.2019


TechAnkara Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı 2019

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası verileri ile 2017 ve 2018 Yılı mentorluk programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut “mentor havuzu”nun genişletilmesi ve fikir aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Kadın Girişimcilik” başlığı altında mentorluk programı oluşturulmuştur.

 

TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden, etkin girişimci ve mentorluk süreçleri kurgulanmıştır. Tüm kadın girişimcilere açık programlar kapsamında girişimcinin bulunduğu her aşama için farklı mentorluk yaklaşımı benimsenmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, hedefe yönelik en doğru eşleştirme Ajans uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilirken, mentorluk seansları sonunda girişimciler mentorları tarafından birçok farklı programa yönlendirilebilmektedir.

 

 

Takvim

Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)

Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019

Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

 

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (https://www.girisimci.ankaraka.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programa katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59’dur.

 

İletişim

Program ile ilgili program sorumlusu Özgür SARICA (osarica@ankaraka.org.tr) ile irtiabata geçebilirsiniz.

 

 

Başvuru Dönemi: 18.04.2019 - 31.12.2019


Teknoloji Ticarileştirme Mentorlük Programı

Teknoloji ticarileştirme süreçleri için mentorlük programı organize edilmektedir. 

Başvuru Dönemi: 07.05.2018 - 07.07.2018

-

Kadın Girişimcilik Mentorlük Programı

Kadın girişimciler için toplamda 6 seanslık mentorlük programı organize edilmektedir. 

Başvuru Dönemi: 30.04.2018 - 07.07.2018

-

Kooperatifçilik Mentorlük Programı

Ankara'da bulunan kooperatiflere yönelik verilmekte olan mentorlük programıdır. 

Başvuru Dönemi: 01.11.2017 - 30.06.2018

-

Ankara Girişim Projesi Mentorlük Programı

Ankara Girişim Projesi Mentorlük Programı

Başvuru Dönemi: 01.01.2017 - 27.10.2017

-
Follow us