This Project is funded by
European Union and Turkish Republic

GROWING AND PROSPERING THE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM IN ANKARA TO INCREASE YOUNG EMPLOYMENT TECHNICAL SUPPORT PROJECT

toggle menu
Mentoring Programs

2023 TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı

Teknoloji içeren girişimlere destek sağlanması amacıyla yürütülen "Teknoloji Ticarileştirme" temalı bir mentorluk programıdır.

Application Period: 13.12.2023 - 18.12.2023

-

2022 TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı

Teknoloji içeren girişimlere destek sağlanması amacıyla yürütülen "Teknoloji Ticarileştirme" temalı bir mentorluk programıdır.

Application Period: 16.02.2022 - 31.10.2022

-

TAG-HIZLANDIRICI Programı İçin Mentorluk Programı 2021 - 2022

TAG-HIZLANDIRICI Programı İçin Mentorluk Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Tarımda Girişimcilik Ve Teknoloji Platformu (www.tagtech.org.tr) kurulmuş olup, platform kapsamında Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı, Kentsel Tarım Programı ve Tarım ve Çocuk Programının yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı

Program Amaçları

 • Ankara’nın tarım, gıda ve ilaç sanayiine yönelik AR-GE ve teknoloji üretme/ticarileştirme ekosistemini geliştirmek
 • Yenilikçi/akıllı teknolojilerin entegre edildiği küresel tarım/gıda üretimi trendini takip edebilmek ve bu yöntemlerin yalnızca uygulayıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek
 • Ankara’yı Türkiye’nin tarım, gıda ve ilaç üreten merkezi haline getirmek
 • Tarım, ilaç ve gıdaya yönelik teknolojik çözümlerin Ankara’da üretilerek hem ulusal hem de yurtdışı pazarlarına sunulmasını sağlamak
 • Güncel/akıllı teknolojik çözümlerin tarımsal üretimde, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak
 • Tarım, ilaç ve gıda sanayiinde verimliliği ve katma değeri arttırmak
 • Birincil tarımın akıllı tarım gibi uygulamalarla yaygınlaşmasını teşvik etmek.

 

Program Hedef Kitlesi

 • Çiftçiler
 • Tarımsal Üretici Birlikler ve Kooperatifler
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Ziraat Odaları
 • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
 • Tarımsal Üretici Kamu Kurumları
 • Gıda Sanayi İşletmeleri
 • İlaç Sanayi İşletmeleri
 • Tarım Alet ve Makineleri Üretici İşletmeleri

 

Tarım, tarım alet ve makineleri, ilaç ve gıda sanayiine yönelik teknoloji şirketlerinin olgunlaştırılması ve bunlar tarafından geliştirilen güncel teknolojik çözüm fikirlerinin ticarileştirilmesini hızlandıran Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı kapsamında söz konusu alanlarda deneyim sahibi ürün ve sektör uzmanlarının mentorluk başvuruları alınmaktadır.

Başvuruların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi, haber ve duyurulara www.tagtech.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

Application Period: 12.11.2021 - 31.12.2022

-

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı (2021-2022)

2022 yılı sonuna kadar başvurulara açık olacak teknoloji ticarileştirme programı ile teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından üç aşamalı bir destek süreci uygulanacaktır: 

 1. Mentor Desteği 
 2. Ürün Doğrulama Desteği
 3. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Desteği

Sadece mentor başvuruları TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı(2021-2022) için bu bölümden alınmaktadır, TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı kapsamında mentee(girişimci) olarak mentorluk hizmeti almak istiyorsanız TechAnkara Dijital Proje Pazarı bölümüne tıklayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Application Period: 08.11.2021 - 31.12.2022

-

2021 TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı

Teknoloji içeren girişimlere destek sağlanması amacıyla yürütülen "Teknoloji Ticarileştirme" temalı bir mentorluk programıdır.

Application Period: 12.03.2021 - 31.12.2021

-

TechAnkara 2020 Yılı Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı

En az prototip aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla kadın girişimciliği temalı bir mentorluk programıdır.

Application Period: 02.03.2020 - 31.12.2020

-

TechAnkara 2020 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı

En az prototip aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki teknoloji içeren girişimlere destek sağlanması amacıyla yürütülen teknoloji ticarileştirme temalı bir mentorluk programıdır.

Application Period: 02.03.2020 - 31.12.2020

-

TAG-HIZLANDIRICI Programı İçin Mentorluk Programı

TAG-HIZLANDIRICI Programı İçin Mentorluk Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Tarımda Girişimcilik Ve Teknoloji Platformu (www.tagtech.org.tr) kurulmuş olup, platform kapsamında Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı, Kentsel Tarım Programı ve Tarım ve Çocuk Programının yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı

Program Amaçları

 • Ankara’nın tarım, gıda ve ilaç sanayiine yönelik AR-GE ve teknoloji üretme/ticarileştirme ekosistemini geliştirmek
 • Yenilikçi/akıllı teknolojilerin entegre edildiği küresel tarım/gıda üretimi trendini takip edebilmek ve bu yöntemlerin yalnızca uygulayıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek
 • Ankara’yı Türkiye’nin tarım, gıda ve ilaç üreten merkezi haline getirmek
 • Tarım, ilaç ve gıdaya yönelik teknolojik çözümlerin Ankara’da üretilerek hem ulusal hem de yurtdışı pazarlarına sunulmasını sağlamak
 • Güncel/akıllı teknolojik çözümlerin tarımsal üretimde, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak
 • Tarım, ilaç ve gıda sanayiinde verimliliği ve katma değeri arttırmak
 • Birincil tarımın akıllı tarım gibi uygulamalarla yaygınlaşmasını teşvik etmek.

 

Program Hedef Kitlesi

 • Çiftçiler
 • Tarımsal Üretici Birlikler ve Kooperatifler
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Ziraat Odaları
 • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
 • Tarımsal Üretici Kamu Kurumları
 • Gıda Sanayi İşletmeleri
 • İlaç Sanayi İşletmeleri
 • Tarım Alet ve Makineleri Üretici İşletmeleri

 

Tarım, tarım alet ve makineleri, ilaç ve gıda sanayiine yönelik teknoloji şirketlerinin olgunlaştırılması ve bunlar tarafından geliştirilen güncel teknolojik çözüm fikirlerinin ticarileştirilmesini hızlandıran Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı kapsamında söz konusu alanlarda deneyim sahibi ürün ve sektör uzmanlarının mentorluk başvuruları alınmaktadır.

Başvuruların 21 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi, haber ve duyurulara www.tagtech.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

Application Period: 25.12.2019 - 26.10.2020

-

Gençler için Sosyal Girişimcilik Mentorlük Programı

Ankara’da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmak ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı, bu amaçla Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatmıştır.  Program ile  üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yetenek setlerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedeflenmektedir. 12 Nisan 2019- 11 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Mayıs ve Ekim ayları arasında mentor görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Application Period: 29.04.2019 - 11.10.2019

-

TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı 2019

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası verileri ile 2017 ve 2018 Yılı mentorluk programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut “mentor havuzu”nun genişletilmesi ve fikir aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Teknoloji Ticarileştirme” başlığı altında mentorluk programı oluşturulmuştur.

 

TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden, etkin girişimci ve mentorluk süreçleri kurgulanmıştır. Tüm kadın girişimcilere açık programlar kapsamında girişimcinin bulunduğu her aşama için farklı mentorluk yaklaşımı benimsenmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, hedefe yönelik en doğru eşleştirme Ajans uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilirken, mentorluk seansları sonunda girişimciler mentorları tarafından birçok farklı programa yönlendirilebilmektedir.

 

 

Takvim

Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)

Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019

Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

 

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (https://www.girisimci.ankaraka.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programa katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59’dur.

 

İletişim

Program ile ilgili program sorumlusu Şeref Furkan CEYLAN (sfceylan@ankaraka.org.tr) ile irtiabata geçebilirsiniz.

 

Application Period: 18.04.2019 - 14.06.2019

-

TechAnkara Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı 2019

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası verileri ile 2017 ve 2018 Yılı mentorluk programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut “mentor havuzu”nun genişletilmesi ve fikir aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Kadın Girişimcilik” başlığı altında mentorluk programı oluşturulmuştur.

 

TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden, etkin girişimci ve mentorluk süreçleri kurgulanmıştır. Tüm kadın girişimcilere açık programlar kapsamında girişimcinin bulunduğu her aşama için farklı mentorluk yaklaşımı benimsenmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, hedefe yönelik en doğru eşleştirme Ajans uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilirken, mentorluk seansları sonunda girişimciler mentorları tarafından birçok farklı programa yönlendirilebilmektedir.

 

 

Takvim

Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)

Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019

Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

 

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (https://www.girisimci.ankaraka.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programa katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59’dur.

 

İletişim

Program ile ilgili program sorumlusu Özgür SARICA (osarica@ankaraka.org.tr) ile irtiabata geçebilirsiniz.

 

 

Application Period: 18.04.2019 - 14.06.2019

-

Teknoloji Ticarileştirme Mentorlük Programı

Teknoloji ticarileştirme süreçleri için mentorlük programı organize edilmektedir. 

Application Period: 07.05.2018 - 07.07.2018

-

Kadın Girişimcilik Mentorlük Programı

Kadın girişimciler için toplamda 6 seanslık mentorlük programı organize edilmektedir. 

Application Period: 30.04.2018 - 07.07.2018

-

Mentorship Program for Cooperatives

Ankara'da bulunan kooperatiflere yönelik verilmekte olan mentorlük programıdır. 

Application Period: 01.11.2017 - 30.06.2018

-

Mentoring Program

Ankara Girişim Projesi Mentorlük Programı

Application Period: 01.01.2017 - 27.10.2017

-
Follow us