Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu

“Ankara Girişim” Projesi 4. ve Son Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Ankara Girişim Projesi, 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştı. Çalışmalarına 27 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek olan proje, Ankara (TR51 NUTS2) Bölgesini içeren Ankara merkez ve 25 İlçeyi kapsamaktadır.

Ankara’da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen projenin ana faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanmaktadır. Böylece, Ankara’nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı profili, katma değer yaratacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının artırılması sağlanıyor.

Hedef kitlesi yenilikçi ve tekno-girişimci fikirlere sahip genç girişimciler, üniversiteden yeni mezun olmuş gençler, öğrenciler ve işsiz kişiler olan projenin genel amacı girişimcilik yoluyla gençlerin istihdamının artırılmasıdır. Proje, Ankara girişimcilik ekosisteminin büyütülmesi ve zenginleştirilmesiyle genç istihdam oranının artırılması ve TechAnkara Girişimcilik Merkezi kanalıyla bu amaca hizmet etmektedir. 

4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Ankara Girişim Projesi, projedeki süreci ve gelişmeleri paydaşları ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Bu kapsamda yapılan 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz başkanlığında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Sorumlusu Zeynep Aydemir Koyuncu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı adına Sözleşme Yöneticisi Hilal Ölmez Hosta, Ankara”da kurulu Teknokent temsilcileri ve Ankara Kalkınma Ajansı’ndan uzmanlar katılım sağladı.   

Toplantıda proje sözleşmesinin imzalanmasından bugüne Ankara Girişim Projesi kapsamında gerçekleşen aktiviteler ve erişilen hedefler sunuldu. Genç girişimci eğitimleri, mentörlük ve ticarileştirme programları, girişimcilik portalı ve mevcut durum analizi, proje kapsamında gerçekleştirilen etkin ve yoğun farkındalık artırma ve diğer faaliyetler yönlendirme komitesi üyeleri ile paylaşıldı.  

TechAnkara Markası İle Yakalanan Sinerji Artarak Devam Ediyor

Toplantıda konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz, 16 Ekim 2017’de gerçekleşen “Kapanış Konferansı ve TechAnkara Proje Pazarı-2017” etkinlikleri sırasında gelen geribildirim ve yapılan görüşmelerde, TechAnkara markası ile yakalanan birliktelik ve işbirliği sayesinde Ankara girişimcilik ekosistemindeki paydaşlar arasındaki sinerjinin giderek artığının gözlendiğini belirterek, yeni gelişmeler ve işbirliği hazırlıklarından örnekler verdi. 

Ankara Kalkınma Ajansı’nın girişimcilik odağındaki faaliyetlerinden bahseden Oflaz, “hali hazırda odaklarımızdan birisinin girişimcilik olduğu bir noktada bu proje bize çok önemli katkılar sağlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı, proje ile başlayan ya da gücü artırılan faaliyetlerin devamı noktasında imkanlarını seferber edecek, sürdürülebilir bir yapı tesis edecektir” dedi.

Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Sorumlusu Zeynep Aydemir Koyuncu, “AB tarafından desteklenen bu projenin, türünün ilk ve başarılı örneği olduğunu, AB tarafından resmen “İyi Uygulama-Best Practice” olarak uluslararası camiaya örnek gösterildiğini” belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı adına Sözleşme Yöneticisi Hilal Ölmez Hosta, “projenin teknik ekip çalışması kadar, yürütücü kuruluş olan Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sahiplenilmesinin başarıda en önemli unsur olduğunu belirterek; bu çalışmalarla birlikte Merkezin ve Ajansın, Ankara’nın girişimcilik ekosistemindeki ve yerel ekonomideki pozisyonunun daha da güçleneceği” görüşünü dile getirdi. 

Yönlendirme Komitesi Başkan V. ve Üyeleri son olarak, başarılı olarak tamamlanan projenin önemine vurgu yaparak, proje sonrası dönemde de istişare toplantılarının sıklıkla yapılması konusunda fikir birliğine vardılar.

Toplantı, dilek ve temennilerin paylaşımına imkân veren serbest oturum ve “Aile Fotoğrafının” çekilmesi ile sona erdi.

Follow us