Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu

“Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi” Projesi Çalışmaları Tamamlanıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi” Projesi’nin Kapanış Konferansı ve TechAnkara Proje Pazarı 16 Ekim 2017 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak.  

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Proje, 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştı.

Ankara’da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen projenin ana faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyordu. Böylece, Ankara’nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı profili, katma değer yaratacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının artırılmasına katkı sağlandı.

 “Ankara’da Girişimcilik Ekosistemi Gelişiyor”

Proje faaliyetleri, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek amacıyla tasarlandı.

Proje kapsamında ilk olarak, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere mevcut durum analizi yapıldı. Buna dayanarak, özgün eğitim programları, rehber kitapçıklar, internet portalı, Web TV gibi, girişimcilerin kullanımına sunulacak etkili araçlar geliştirildi.

Türkiye’de ilk kez bu derinlikte yapılan analizin sonuçlarıyla Ankara’da, başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimciliğin yol haritası çizildi. “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” yayımlandı. 

Projenin önemli çıktılarından biri olarak planlanan, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" hizmet vermeye başladı.

Genç istihdamının girişimcilik yolu ile artırılması kapsamında farkındalık oluşturmak için Ankara’daki üniversite öğrencilerine, genç girişimci adaylarına her biri 7’şer gün süren 29 eğitim verildi. Toplamda 500’den fazla katılımcı sayısına ulaşıldı.  

Bu kapsamda yoğun farkındalık artırma çalışmaları, basılı, elektronik materyal üretimi, kısa film üretimi, çeşitli medya etkinlikleri de yapıldı. 

Projede öne çıkan faaliyetlerden biri de Ankara’daki girişimcilik ekosisteminin kültürel ve sosyolojik yapısını dikkate alarak özgün modeller ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik mentörler belirlenerek “mentör havuzu” oluşturuldu. İş fikrine sahip olanlar, projesi başarılı bulunanlar ve şirket kuranlardan oluşan 200’den fazla potansiyel ve mevcut girişimci “ihtiyaca göre düzenlenmiş” mentörlük ve danışmanlık hizmetleri kapsamında en az 3’er gün süren mentörlük desteği aldı.

Ayrıca, ekosistemin en önemli ihtiyaçlarından biri olan “teknolojinin ticarileştirilmesi” konusunda eğitimler düzenlenerek mentörlük ile birlikte girişimcilere eşzamanlı destek sunuldu. 4er kişilik gruplardan oluşan girişimci ekiplere (toplam 120 kişiye) 12 günlük eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi Bu yolla, iş fikri olan ancak bunu henüz ticarileştiremeyen ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan genç girişimci adaylarına rehberlik edildi.

Proje dahilinde etkili ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik olarak, nitelikli eğitimlerin verilmesi planlanmıştı. İstenen nitelikleri sağlayabilecek şekilde bir Eğiticilerin Eğitimi programı ve müfredatı hazırlandı. Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) personeline yönelik düzenlenen bu faaliyet kapsamında 31 AKA personeli, uluslararası sertifikasyon düzeyinde “Due diligence”, proje yönetimi, program yönetimi, finans, risk yönetimi  alanlarında sertifika aldılar.

Yalnızca proje faaliyetlerine katılanlara değil, herkese açık olarak “Girişimcilik Yarışması” düzenlendi ve başvuran 548 aday ön eleme yapılmadan seçim kurulunda ticarileştirme stratejisi, pazar potansiyeli, yenilikçi kapasitesi, çevre duyarlılığı ve sosyal etkilerine göre değerlendirildi. Bağımsız ve yetkin değerlendirme kurulu tarafından başvurular arasından 9 ekip seçilecek ve bu ekiplerden birer temsilci İrlanda’da 3 ayrı sektörü hedefleyen B2B görüşmelerin de yapılacağı bir kampa katılmaya hak kazanacak. Bunun yanısıra birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş, yurtdışı eğitim ve pazarlama gibi teknoloji ticarileştirme odaklı faaliyetleri içeren TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılma hakkı, ticarileştirme desteği ve Ankara’da yer alan teknokentlerden ücretsiz ofis ödülleri de yarışmanın ödülleri arasında yer alıyor.

Projenin etkisi ve çıktılarının, TechAnkara Girişimcilik Merkezi ve oluşturulan web portalı sayesinde Ankara ekonomisi ve Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde sürdürülmesi gerçekleşiyor. 

“Kapanış Konferansı, Yatırımcı Forumu ve TechAnkara Proje Pazarı 2017”

Projenin bu etkinliğinde, Ankara'daki genç tekno-girişimciler için sistemin daha akıllı ve daha çekici hale getirilmesine yönelik olarak, ekosistemin tüm önemli üyelerinin bir araya getirilmesi ve proje kazanımlarının paylaşılması hedeflendi.

Kapanış Konferansı’na Kimler Katılacak?

  • İlgili Bakanlıkların temsilcileri ve ev sahibi Ankara Kalkınma Ajansı
  • AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri
  • TÜBİTAK ve diğer ekosistem ortakları 
  • Üniversite, Teknopark ve İş kuluçka (İnkübasyon) merkezlerinin temsilcileri 
  • Yatırım fonları temsilcileri, yatırımcılar
  • Kadın girişimciler
  • TechAnkara Proje Pazarı 2017 Proje Yarışması’nda ilk 100’e kalan katılımcılar
  • Genç tekno-girişimciler
  • AB ülkelerinden gelen ekosistem üyeleri
  • Diğer konuklar

Ne Zaman ve Nerede?    

Saat:     08:30 – 19:30
Gün:     16 Ekim 2017  
Yer:     ATO Congresium - ANKARA

Ayrıntılı Bilgi İçin: tgm@ankaraka.org.tr  - o.adikutlu@idi.ie
Tel: +90 312 310 03 00  -     +90 312 473 89 80

Follow us