Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu

“Ankara Girişim” Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

“Genç İstihdamının Artırılması İçin Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 21 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “ANKARA GİRİŞİM” Projesi, 27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak başlamıştı.

Projenin ikinci yönlendirme komitesi toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık başkanlığında gerçekleşen toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir-Koyuncu, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı adına, Sözleşme Yöneticisi Hilal Ölmez-Hosta’nın yanı sıra komite üyesi kurum-kuruluşlar, paydaşlar, proje uzman ve eş uzmanlarından oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı. 

Yaklaşık 2,5 milyon Euro bütçeli proje kapsamında Ankara'da genç istihdamının girişimcilik yoluyla artırılmasına yönelik bir dizi faaliyet ve eğitim gerçekleştirilecek. Ayrıca, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine altyapı sağlayacak web portali ve rehberler girişimcilerin kullanımına sunulacak.

Temel stratejiler ve sağlanan ilerlemeler görüşüldü

İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda, proje faaliyetleri ve projenin ilerleyişi hakkında paydaşlar bilgilendirilirken, paydaşların sürece ilişkin değerlendirmeleri ele alındı.

Özellikle bu çalışma döneminde tamamlanan “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” raporu ve hazırlıkları bitmek üzere olan “Web Portal” faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan toplantıda, projenin daha katılımcı bir biçimde yönetilmesini sağlayacak temel stratejiler gözden geçirildi. Projedeki faaliyetlerin içeriğine paralel olarak TÜBİTAK gibi merkezi kuruluşların yanı sıra Ankara’da yer alan üniversitelerin ve teknoparkların temsilcileri, “mentörler” ile birlikte girişimcilik ekosisteminin önemli bir diğer bileşeni olarak yatırım fonlarından da temsilcilerin katılımıyla, projenin temel yapısı üzerinde paydaş görüşleri alındı.

TechAnkara Girişimcilik Merkezi

Toplantıda özellikle, Ankara Kalkınma Ajansı’nın 6 yıldır yürütmekte olduğu TechAnkara Proje Pazarı’nın çok önemli bir marka olduğu ve burada elde edilen birikimlerin ve kazanımların bu projede de değerlendirilmeye başlandığının altı çizildi.

Bu kapsamda, projedeki en önemli çıktılardan biri olan ve resmi açılış hazırlıkları süren “TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nin tüm ekosistem içerisinde nasıl konumlandırılacağı ve merkezin yoğunlaşması gereken alanlar, proje sonrasında sürdürülebilirliği, kaynak ihtiyacı, imkanlar, Merkezin işleyişine yönelik hazırlanan strateji çalışması üzerinde bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantıda, merkezin ve Ajansın Ankara’nın girişimcilik ekosistemindeki ve yerel ekonomideki pozisyonunun daha da güçleneceğini görüşü dile getirildi.

Yürütme Komitesi Başkan ve Üyeleri son olarak, projenin önemine vurgu yaparak istişare toplantılarının sıklıkla yapılması konusunda fikir birliğine vardılar.

Toplantı, dilek ve temennilerin paylaşımına imkân veren “TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde incelemeler yapılması ile sona erdi.

 

Follow us