Bu proje Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

toggle menu

ANKARA GİRİŞİM Projesi 6. Aylık Yönetim Toplantısı Yapıldı

Projemiz Aylık Yönetim toplantılarının 6.sı 31 Mart 2017 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir-Koyuncu’nun yanı sıra proje uzman ve eş uzmanları da katıldı. 

Verimli geçen toplantıda, 2017 yılı ilk çeyreğindeki proje faaliyetlerindeki ilerlemeler, gelecek aylar için planlanan etkinlikler, karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bu bağlamda, özellikle “Genç Girişimciliği Geliştirme Programı-YEDP kapsamındaki çalışmalara ivme kazandırılması seçenekleri üzerinde duruldu.

Genel olarak, proje faaliyetlerinin planlanan hız ve kalitede ilerlediği belirtildi.

Tamamlanan proje etkinlikleri ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelerin ardından, TechAnkara Girişimcilik Merkeziresmi açılışı, yürütülen farkındalık çalışmaları, mentörlük hizmetleri, gelecek aylarda üniversitelerde düzenlenecek YEDP etkinlikleri gibi konular da ele alındı.

Toplantı, dilek ve temenniler oturumu ile sona erdi.

Follow us